บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2017

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี บทความข้อคิดสะกิดใจ เรื่อง ขับพลัง

รูปภาพ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีพลังภายในอัศจรรย์ เช่น ผึ้งตัวใหญ่แต่ปีกบางเบาสามารถพาตนเองไปไหนมาไหนได้อย่างสบาย หญ้าต้นเล็กๆ สามารถเอาชนะอุปสรรคและของหนักโผล่ออกมาจากหินชูใบอันงดงาม ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี กล่าวว่า สำหรับชีวิตมนุษย์ยิ่งอัศจรรย์ มีพลังมากกว่าที่เราคาดคิด มนุษย์นอกจากจะมีพลังกายเรายังมีพลังจิตด้วย ศาสตร์แขนงต่างๆ กำลังศึกษาพลังจิตภายในมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับ ไม่อาจหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะด้วยพลังจิตมนุษย์สามารถทำให้ช้อนงอได้โดยไม่ต้องใช้มือดัด แก้วลอยได้โดยไม่ต้องใข้มือยก หรือ การเคลื่อนวัตถุด้วยพลังอำนาจจิต แต่พลังที่มีผลต่อชีวิตทำให้คนเราเป็นคนดีหรือเป็นคนเลว ทำให้คนร่ำรวยหรือยากจน ทำให้คนมีทุกข์หรือเกิดสุข ฯลฯ พลังนั้นคือ พลังความคิด มนุษย์ขับพลังกายเพื่อหยิบ ยก และเคลื่อนไหวกายไปตามทิศทางที่ใจต้องการ แต่มนุษย์ขับเคลื่อน ความเป็นมนุษย์ จากความคิดของตน ความเป็นมนุษย์จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการสะสมความคิดว่าผู้นั้นจะสะสมความคิดชนิดใดไว้ในใจของตนและขับเคลื่อนออกมาทางคำพูดและการกระทำ ทุกคนรู้และยอมรับว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนเป็นอริยบุคคล (บุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษ) แต่เราทุกคนเป